en am

Կրթություն

Browse map


Փոխանցման տվյալներ


Հաշվի համարը դրամով

ACBA BANK OJSC
Nviraberenq Miasin
KONTO: 220383350158000
SWIFT: AGCAAM22
ADRESSE: Isakovi 35 1601 Vardenis

Հաշվի համարը եվրոյով

ACBA BANK OJSC
Nviraberenq Miasin
KONTO: 220383350042002
SWIFT: AGCAAM22
ADRESSE: Isakovi 35 1601 Vardenis

Հաշվի համարը դոլարով

ACBA BANK OJSC
Nviraberenq Miasin
KONTO: 220383350059001
SWIFT: AGCAAM22
ADRESSE: Isakovi 35 1601 Vardenis

Image alt

Կրթությունը ապագա է ստեղծում


Բազմաթիվ երեխաներ մեծանում են ծայրահեղ աղքատ պայմաններում, չունենալով լիարժեք կրթություն ստանալու հնարավորություն։ Այս նախաձեռնության նպատակն է օգնել սոցիալապես անապահով ընտանիքների զավակներին ձեռք բերել համապատասխան գրենական պիտույքներ, հագուստ և այլ դպրոցական պարագաներ։ Մեր նպատակն է նաև նրանց խրախուսել ուսման ընթացքում բարձր գիտելիքներ ձեռք բերել և ապագայում դրանք ներդնել մարդկության և հայրենիքի զարգացման համար։
Բարելավելով կրթական պայմանները, կբարելավվի նաև մարդկաց ապրելակերպը: